🔎
วิสัยทัศน์

“ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น”

“ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา  ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร  สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น”

อัพเดทกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 .เปิดอ่าน 20 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เรื่องผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง (นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย)

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 .เปิดอ่าน 16 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เรื่องผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาท้องถิ่นเขต 1)

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 .เปิดอ่าน 14 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เรื่องผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง (สมชิกสภาท้องถิ่น เขต2)

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 .เปิดอ่าน 32 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 .เปิดอ่าน 83 ครั้ง

รับสมัครเด็กเพื่อเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 .เปิดอ่าน 40 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง การประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

รางวัลที่ได้รับ

นาย กนก จินดายก

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมคลองส่งน้ำ(ดาดคอนกรีต) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ศรีดอนชัย 1 บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 e-bidding

จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาด 4 นิ้ว บ้านร่องห้า หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาด 4 นิ้ว บ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ 17 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขนาด กว้าง 2 เมตร ยาว 3 เมตร

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 เมตร

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมคลองส่งน้ำ(ดาดคอนกรีต) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ศรีดอนชัย 1 บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 e-bidding

จ้างโครงการขุดเปิดทางน้ำแม่น้ำอิงบริเวณสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าดอนชัย 2 และ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าศรีดอนชัย 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวสาร กิจกรรม ตำแหน่งงานว่าง จ.เชียงราย

เว็บบอร์ด (กระทู้ถาม - ตอบ)

หนังสือราชการ สถ.

หนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย

© 2021 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน