🔎
วิสัยทัศน์

“ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น”

“ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา  ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร  สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น”

อัพเดทกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 .เปิดอ่าน 9 ครั้ง

ครูบรรดร สิงห์ไชย ครู เทศบาลตำบลศรีดอนชัย 2 มอบของที่ระลึกให้กับพนักงานเทศบาล เนื่องจากจะเกษียณอายุราชการ วันที่ 30 กันยายน 2564

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 .เปิดอ่าน 13 ครั้ง

โครงการจัดซื้อพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 .เปิดอ่าน 33 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง ราคาและคำนวณราคากลาง และร่างขอบเขตงาน จำนวน 10 โครงการ

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 .เปิดอ่าน 19 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง ราคาและคำนวณราคากลาง และร่างขอบเขตงาน จำนวน 5 โครงการ

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 .เปิดอ่าน 21 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง จัดตั้งศูนย์พักคอยหรือกำหนดสถานที่แยกกักตัวชุมชน (Community Isolation ( CI ) ) ในพื้นที่เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 .เปิดอ่าน 21 ครั้ง

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชนทุกความเห็นมีความหมาย

รางวัลที่ได้รับ

นาย กิตติพงศ์ วงค์ชัย

นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย
สายตรงนายก 0851063599

ภาพกิจกรรม : เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้พิการทางการเห็น ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อ่านต่อ ►

สภากาชาดไทยอำเภอเชียงของ ได้มอบเงินช่วยเหลือ ,แพมเพิร์สผู้ใหญ่ และอาหารแห้งให้กับญาติของผู้ป่วยติดเตียงในตำบลศรีดอนชัย

อ่านต่อ ►

มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้กักตัวจากการสัมผัสเสี่ยงสูง ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงราย จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ ►

ส.ป.ก.เชียงราย ร่วมกับ เทศบาลตำบลศรีดอนชัย​ แจกต้นฟ้าทะลายโจรให้กับ\"เกษตรกรผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ดำเนินการเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย”

อ่านต่อ ►

ศูนย์ปฏิบัติการปันน้ำใจ ไม่ทิ้งใคร ไว้ข้างหลัง วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

อ่านต่อ ►

ข่าวประกวดราคา

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ พร้อมค่าแรงติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อโครงการจัดซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งซาง หมู่ที่ 4 และบ้านดงหลวง หมู่ที่ 8 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว บ้านม่วงเจ็ดต้น หมู่ที่ 9 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปากอิง หมู่ที่ 2 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำอาคารอเนกประสงค์บ้านเวียงเดิิม หมู่ที่ 13 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำอาคารอเนกประสงค์ บ้านเวียงเดิม หมู่ที่ 13 ตำบลศรีดอจชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เว็บบอร์ด (กระทู้ถาม - ตอบ)

หนังสือราชการ สถ.

หนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย

© 2021 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน