🔎
วิสัยทัศน์

“ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น”

“ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา  ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร  สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น”

อัพเดทกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

จ้างเหมาทำป้ายโครงเหล็กพร้อมติดตั้ง ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เป็นผู้ช่วยนายช่างสำรวจ ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เป็นผู้ดูแลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านศรีลานนา หมู่ที่ ๖ บ้านร่องห้า เดือน มกราคม - มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษา รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ยี่ห้อ ISUZU สีแดง หมายเลขทะเบียน บล 701 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าเจริญ ตั้งแต่วันที่ ๔ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากอิง ตั้งแต่วันที่ ๔ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เว็บบอร์ด (กระทู้ถาม - ตอบ)

หนังสือราชการ สถ.

หนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย

© 2021 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน