🔎
วิสัยทัศน์

“ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น”

“ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา  ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร  สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น”

อัพเดทกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 .เปิดอ่าน 15 ครั้ง

เทศบาลตำบลศรีดอนชัยรับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 05 พฤษภาคม 2565 .เปิดอ่าน 17 ครั้ง

ลด หยุด ภัย ประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 .เปิดอ่าน 32 ครั้ง

โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564-2565

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 .เปิดอ่าน 23 ครั้ง

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ \"เงินช่วยเหลือพิเศษให้แค่ 6 เดือน\"

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 .เปิดอ่าน 47 ครั้ง

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการดำเนินโครงการ ประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564-2565

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 .เปิดอ่าน 26 ครั้ง

การหยุดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย สังกัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

รางวัลที่ได้รับ

นาย กิตติพงศ์ วงค์ชัย

นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย
สายตรงนายก 0851063599

ข่าวประกวดราคา

ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65047279223)

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 , เปิดอ่าน 22 ครั้ง

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 , เปิดอ่าน 139 ครั้ง

ประกาศ เทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 84 ครั้ง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 14 บ้านศรีมงคล กว้าง 28 เมตร ยาว 45 เมตร เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 , เปิดอ่าน 93 ครั้ง

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ศรีดอนชัย 2 หมู่ที่ 12 ตำบลศรีดอนชัย เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 , เปิดอ่าน 84 ครั้ง

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 e-bidding

ซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ในการฉีด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม(นม) รสจืด ยูเอชที บรรจุกล่อง ปริมาตรสุทธิ 200 มล. สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน 5 ศูนย์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กษ 1612 เชียงราย จำนวน 4 เส้น ) พร้อมค่าแรงติดตั้ง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เว็บบอร์ด (กระทู้ถาม - ตอบ)

หนังสือราชการ สถ.

หนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย

© 2022 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน