🔎
วิสัยทัศน์

“ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น”

“ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา  ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร  สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น”

อัพเดทกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

เมื่อวันที่ 05 สิงหาคม 2565 .เปิดอ่าน 5 ครั้ง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกในเด็กปฐมวัย โดยครอบครัวมีส่วนร่วม

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 .เปิดอ่าน 15 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ งานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลศรีดอนชัย ในวันจันทร์่ ที่ 25 กรกฎาคม 2565

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 .เปิดอ่าน 25 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 .เปิดอ่าน 29 ครั้ง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 .เปิดอ่าน 33 ครั้ง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 รอบ 12 เดือน

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 .เปิดอ่าน 27 ครั้ง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

รางวัลที่ได้รับ

นาย กิตติพงศ์ วงค์ชัย

นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย
สายตรงนายก 0851063599

ภาพกิจกรรม : เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา \"ศาสนสถาน วัดท่าข้ามศรีดอนชัย\"

อ่านต่อ ►

“โครงการปลูกป่า-ปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 70 พรรษา”

อ่านต่อ ►

โครงการ​อบรมพัฒนาศักยภาพ​ของ​บุคลากร​เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ​ในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ​ 2565​

อ่านต่อ ►

กิจกรรมเฝ้าระวังและป้องกันไข้เลือดออกอำเภอเชียงของประจำปี 2565 ในเขตตำบลศรีดอนชัย # กิจกรรมออกสำรวจลูกน้ำยุงลาย #

อ่านต่อ ►

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการน้อยสดใส รู้รอดปลอดภัย ห่างไกลโรคร้าย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

อ่านต่อ ►

ข่าวประกวดราคา

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 , เปิดอ่าน 35 ครั้ง

ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65047279223)

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 , เปิดอ่าน 46 ครั้ง

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 , เปิดอ่าน 164 ครั้ง

ประกาศ เทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 117 ครั้ง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 14 บ้านศรีมงคล กว้าง 28 เมตร ยาว 45 เมตร เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 , เปิดอ่าน 135 ครั้ง

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบปรับรถยนต์ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นแบบเอนกประสงค์ ยี่ห้อ ฟอร์ด สีเทา หมายเลขทะเบียน บว ๑๗๓๗ เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกในเด็กปฐมวัย โดยครอบครัวมีส่วนร่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 04 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (รถตู้) ขนาด ๑๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เว็บบอร์ด (กระทู้ถาม - ตอบ)

หนังสือราชการ สถ.

หนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย

© 2022 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน