🔎
วิสัยทัศน์

“ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น”

“ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา  ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร  สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น”

อัพเดทกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 .เปิดอ่าน 8 ครั้ง

รับสมัครเด็กเพื่อเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 .เปิดอ่าน 12 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง การประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 .เปิดอ่าน 18 ครั้ง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย (นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย)

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 .เปิดอ่าน 21 ครั้ง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เขต 1)

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 .เปิดอ่าน 11 ครั้ง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เขต 2)

เมื่อวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2564 .เปิดอ่าน 16 ครั้ง

เชิญใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสภาเทศบาล

รางวัลที่ได้รับ

นาย กนก จินดายก

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กอนุบาลและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 สังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน 6 โรงเรียน ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 04 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม(นม) รสจืด ยูเอชที บรรจุกล่อง ปริมาตรสุทธิ 200 มล. สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน 5 ศูนย์ ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 04 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักงานปลัด จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์) ของกองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เว็บบอร์ด (กระทู้ถาม - ตอบ)

หนังสือราชการ สถ.

หนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย

© 2021 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน