🔎
วิสัยทัศน์

“ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น”

“ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา  ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร  สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น”

อัพเดทกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 .เปิดอ่าน 4 ครั้ง

โครงการประกาศเจตจำนงสุจริตของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล

เมื่อวันที่ 06 พฤษภาคม 2564 .เปิดอ่าน 4 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสู้ภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 .เปิดอ่าน 41 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เรื่องผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง (นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย)

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 .เปิดอ่าน 42 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เรื่องผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาท้องถิ่นเขต 1)

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 .เปิดอ่าน 37 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เรื่องผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง (สมชิกสภาท้องถิ่น เขต2)

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 .เปิดอ่าน 54 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

รางวัลที่ได้รับ

นาย กนก จินดายก

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย

ข่าวประกวดราคา

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

ซื้อถังเก็บน้ำ บ้านร่องห้า หมู่ที่ 6 ( ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร 2 ถัง และ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร 4 ถัง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน 5 ศูนย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมคลองส่งน้ำ(ดาดคอนกรีต) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ศรีดอนชัย 1 บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 e-bidding

จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาด 4 นิ้ว บ้านร่องห้า หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาด 4 นิ้ว บ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ 17 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขนาด กว้าง 2 เมตร ยาว 3 เมตร

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 เมตร

เว็บบอร์ด (กระทู้ถาม - ตอบ)

หนังสือราชการ สถ.

หนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย

© 2021 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน