🔎
วิสัยทัศน์

“ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น”

“ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา  ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร  สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น”

อัพเดทกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 .เปิดอ่าน 20 ครั้ง

การจัดโครงการหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2564 ณ วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 .เปิดอ่าน 11 ครั้ง

เน้นย้ำการปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 .เปิดอ่าน 15 ครั้ง

เผยแพร่สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 .เปิดอ่าน 17 ครั้ง

เนื่องด้วยวันเข้าพรรษาของทุกปีกำหนดให้ เป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติและสนับสนุนกิจกรรม\"วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง\"

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 .เปิดอ่าน 23 ครั้ง

ประเมินพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการ ราย นางสิริกุณ ชำนาญการ ครู ศพด.ทต.3

เมื่อวันที่ 08 กรกฎาคม 2564 .เปิดอ่าน 16 ครั้ง

แผ่นพับประชาสัมพันธืภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รางวัลที่ได้รับ

นาย กิตติพงศ์ วงค์ชัย

นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย
สายตรงนายก 0851063599

ภาพกิจกรรม : เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 งานพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ ►

อบรมโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีดอนชัย (หลังเก่า)

อ่านต่อ ►

กิจกรรมล้างทำความสะอาดตลาดสด ประจำปี 2563

อ่านต่อ ►

โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้พิการ ประจำปี 2563 (งบ พมจ.เชียงราย)

อ่านต่อ ►

โครงการกองทุนเครื่องมือแพทย์เพื่อผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง โดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลศรีดอนชัย วัดท่าข้ามศรีดอนชัยและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลศรีดอนชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

อ่านต่อ ►

ข่าวประกวดราคา

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๒ ตั้งแต่วันที่ ๒ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๑ ตั้งแต่วันที่ ๒ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๕ ตั้งแต่วันที่ ๒ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๔ ตั้งแต่วันที่ ๒ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๓ ตั้งแต่วันที่ ๒ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่เจดีย์ หมู่ที่ 11 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เว็บบอร์ด (กระทู้ถาม - ตอบ)

หนังสือราชการ สถ.

หนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย

© 2021 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน