🔎
วิสัยทัศน์

“ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น”

“ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา  ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร  สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น”

อัพเดทกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 .เปิดอ่าน 11 ครั้ง

นโยบายเร่งด่วน ผู้ว่าฯ เชียงราย

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 .เปิดอ่าน 34 ครั้ง

ครูบรรดร สิงห์ไชย ครู เทศบาลตำบลศรีดอนชัย 2 มอบของที่ระลึกให้กับพนักงานเทศบาล เนื่องจากจะเกษียณอายุราชการ วันที่ 30 กันยายน 2564

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 .เปิดอ่าน 48 ครั้ง

โครงการจัดซื้อพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 .เปิดอ่าน 68 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง ราคาและคำนวณราคากลาง และร่างขอบเขตงาน จำนวน 10 โครงการ

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 .เปิดอ่าน 50 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง ราคาและคำนวณราคากลาง และร่างขอบเขตงาน จำนวน 5 โครงการ

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 .เปิดอ่าน 49 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง จัดตั้งศูนย์พักคอยหรือกำหนดสถานที่แยกกักตัวชุมชน (Community Isolation ( CI ) ) ในพื้นที่เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

รางวัลที่ได้รับ

นาย กิตติพงศ์ วงค์ชัย

นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย
สายตรงนายก 0851063599

ข่าวประกวดราคา

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ นโยบายเร่งด่วนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 2 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน 5 ศูนย์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่างเทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานของสำนักงานปลัด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วัสุดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในสำนักงานเทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน 3 รายการ

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 รายการ

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์) ของกองคลัง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เว็บบอร์ด (กระทู้ถาม - ตอบ)

หนังสือราชการ สถ.

หนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย

© 2021 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน