🔎
รางวัลที่ได้รับ

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) อพท.น้อย

เมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2565 , เปิดอ่าน 110 ครั้ง

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) อพท.น้อย 
มอบประกาศนียบัตรนี้เพื่อแสดงว่า  "เทศบาลตำบลศรีดอนชัย มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตามมาตรธานการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในปี 2564"

ให้ไว้ ณ วันที่ 25 มกราคม 2565

© 2022 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน