🔎
ภาพกิจกรรม

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลศรีดอนชัยรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561 ของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

อ่านต่อ ►

วันที่ 6 กันยายน 2560 พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ปลูกต้นดาวเรืองเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเ

อ่านต่อ ►

เทศบาลตำบลศรีดอนชัย ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและป้องก้นควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

อ่านต่อ ►

วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลศรีดอนชัยร่วมกับอำเภอเชียงของ จัดโครงการทำบุญวันพระ สัญจร ฟังธรรมเข้าพรรษา ประจำปี 2560

อ่านต่อ ►

วันที่ 16 สิงหาคม 25660 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงรายลงพื้นที่นิเทศศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลศรีดอนชัย

อ่านต่อ ►

เทศบาลตำบลศรีดอนชัย จัดพิธีประกาศและแสดงเจตจำนงสุจริตในการปฎิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล

อ่านต่อ ►

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2560

อ่านต่อ ►

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา15:00 น. ณ เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อ.เชียงของ พ.อ.ชาคริต ปรุงสุวรรณ ผบ.นพค.35 เวียงเชียงรุ้ง พร้อมนายทหารได้มาประสานงานกับนายสมเกียรติ บุดดี ีนายกเทศมนตรีตำบลศรีีดอนชับเพื

อ่านต่อ ►

เทศบาลตำบลศรีดอนชัยได้จัดทำคู่มือการคัดแยกขยะ เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและนำไปใช้ประโยชน์

อ่านต่อ ►

วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานการประชุมติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการตามวาระเชียงของเมืองสะอาดในเขตพื้นที่ตำบลศรีดอนชัย

อ่านต่อ ►

โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นแก่สตรีตำบลศรีดอนชัย ประจำปี 2560

อ่านต่อ ►

โครงการอบรมแปรรูปอาหารให้แก่กลุ่มสตรีตำบลศรีดอนชัย ประจำปี 2560 (ทำไข่ลูกรอกและไข่ทรงเครื่อง

อ่านต่อ ►

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายเยาวชนแกนนำ ทูบีนัมเบอร์วันอำเภอเชียงของ รุ่นที่ 5

อ่านต่อ ►

กิจกรรมของชมรมทูบีนัมเบอร์วันชุมชนศรีดอนชัย

อ่านต่อ ►

วันที่ 29 กันยายน 2559 นายสมเกียรติ บุดดี นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย ให้การต้องรับ นายดิเรก จันทร์ธิมา อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และคณะฯสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย

อ่านต่อ ►

ผลการปฏิบัติงานของชมรมทูบีนัมเบอร์วันชุมชนศรีดอนชัย

อ่านต่อ ►

วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

อ่านต่อ ►

ลุงนายไก่อบโอ่ง

อ่านต่อ ►

เฮือนคำแพง

อ่านต่อ ►

ลื้อลายคำ

อ่านต่อ ►
© 2021 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน