🔎
ภาพกิจกรรม

พระธาตุแม่ญ่าม่อน

อ่านต่อ ►

ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

อ่านต่อ ►

ประชาสัมพันธ์ โครงการหล่อเทียนเข้าพรรษา

อ่านต่อ ►

โครงการอบรมพุทธทายาท ณ วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

อ่านต่อ ►

สวนสาธารณหนองรงค์

อ่านต่อ ►

ซุ้มประตูไม้ไผ่ วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

อ่านต่อ ►

แผนที่การท่องเที่ยว

อ่านต่อ ►

งานแสดงสินค้า OTOP

อ่านต่อ ►

อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพให้แก่สตรีตำบลศรีดอนชัยปรจำปี 2562

อ่านต่อ ►

อบรมเชิงปฏิบัติการจักรสานผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านต่อ ►

อบรมการเย็บใบตอง ในวันสตรีสากล ประจำปี 2562

อ่านต่อ ►

การประชุมการขับเคลื่อน การจั้งตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศรีดอนชัย ร่วมกับวัดท่าข้ามศรีดอนชัย

อ่านต่อ ►

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ปี 2562

อ่านต่อ ►

โครงการส่งเสริมการอบรมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านต่อ ►

การพ่นหมอกควัน ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

อ่านต่อ ►

โครงการหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2563

อ่านต่อ ►

ผลการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ชุมชนศรีดอนชัย

อ่านต่อ ►

ทำบุญอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากอิง

อ่านต่อ ►

กิจกรรม 10.10.12.20 Chiang Rai Big Cleaning Day

อ่านต่อ ►
© 2021 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน