🔎
ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (พื้นที่แนวชายแดน) ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 08 มกราคม 2564 , เปิดอ่าน 70 ครั้ง

ปัญหายาเสพติดในพื้นที่แนวชายแดน เด็ก เยาวชน และประชาชน จะเป็นเป้าหมายของขบวนการ ยาเสพติด เนื่องจากเป็นวัยที่เอื้อต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งปัจจัยจากตนเอง คือ เป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ อยากลอง ต้องการเรียกร้องความสนใจ ต้องการค้นหา สร้างตัวตน สร้างการยอมรับ มีแรงผลักดันทางอารมณ์สูง กล้าเสี่ยง กล้าทำสิ่งท้าทาย นอกจากนี้ นักค้ายาเสพติดต่างมองว่า เยาวชน ประชาชน ส่วนใหญ่ มีกำลังทรัพย์ จึงมีความมั่นใจว่าการค้ายาเสพติดกับเยาวชน ประชาชน นั้น จะทำให้มีลูกค้าอยู่สม่ำเสมอ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง เรียนรู้วิธีป้องกันยาเสพติดในเด็ก เยาวชน และประชาชน เพื่อจะได้สามารถร่วมมือกันปกป้อง เด็ก เยาวชน และประชาชน จากปัญหายาเสพติด ดังนั้น เทศบาลตำบลศรีดอนชัย ร่วมกับชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ที่ 311 กองกำลังผาเมือง จึงจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (พื้นที่แนวชายแดน) ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้นเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล

© 2021 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน