🔎
แบบประเมินความพึงพอใจ
การใช้บริการ
ลงคะแนนโหวต
ผลโหวต
ดีมาก [ 7 คะเเนน ]
64%
ดี [ 3 คะเเนน ]
28%
ปานกลาง [ 1 คะเเนน ]
10%
น้อย [ 0 คะเเนน ]
0%
ควรปรับปรุง [ 0 คะเเนน ]
0%
© 2021 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน