🔎
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นจากผู้นำในชุมชน

เมื่อวันที่ 08 มกราคม 2564 , เปิดอ่าน 73 ครั้ง

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย โดยนายสมเกียรติ บุดดี นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลศรีดอนชัย รับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบลศรีดอนชัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตำบลศรีดอนชัย

© 2021 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน