🔎
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมอบรมทำเจลแอลกอฮอล์

เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2564 , เปิดอ่าน 31 ครั้ง
"พนักงานเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ร่วมกับ U2T ต.ศรีดอนชัย ม.แม่ฟ้าหลวง สู้ภัยโควิด - 19 ร่วมทำกิจกรรมอบรมทำเจลแอลกอฮอล์ วิทยากรโดย อาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ในพื้นที่ และรับมอบเจลโดยนายกิตติพงศ์ วงค์ชัย นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย"
#ร่วมป้องกันภัยการระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยคณะทำงานสู้ภัยโควิด-19 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
© 2021 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน