🔎
ภาพกิจกรรม

มอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือแอลกอฮอล์ให้กับผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และ อสม.

เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2564 , เปิดอ่าน 24 ครั้ง

ศูนย์ปฏิบัติการสู้ภัยโควิด-19 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย นำโดยนายกิตติพงศ์ วงค์ชัย นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย ร่วมกับ U2T ศรีดอนชัย มอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือแอลกอฮอล์ให้กับผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และ อสม. ในเขตเทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน 18 หมู่บ้าน

© 2021 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน