🔎
ภาพกิจกรรม

อบรมโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีดอนชัย (หลังเก่า)

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 , เปิดอ่าน 12 ครั้ง

โดยมีกิตติพงศ์ วงค์ชัย นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย เป็นประธาน และได้รับเกียรติจากนายรณภพ เมืองมูล ปศุสัตว์อำเภอเชียงเชียง เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า การเก็บรักษา การฉีดวัคซีน และร่วมมอบวัสดุ อุปกรณ์การฉีดให้กับอาสาปศุสัตว์ตำบลศรีดอนชัย

© 2021 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน