🔎
ภาพกิจกรรม

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 งานพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2564 , เปิดอ่าน 13 ครั้ง

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 งานพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ออกตรวจเยี่ยมพร้อมกับมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ตำบลศรีดอนชัย พร้อมกับมอบถุงยังชีพ

© 2021 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน