🔎
ภาพกิจกรรม

ส.ป.ก.เชียงราย ร่วมกับ เทศบาลตำบลศรีดอนชัย​ แจกต้นฟ้าทะลายโจรให้กับ\"เกษตรกรผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ดำเนินการเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย”

เมื่อวันที่ 02 กันยายน 2564 , เปิดอ่าน 27 ครั้ง
วันพุธที่1กันยายน​ 2564​
ร้อยเอกธรรมนัส​ พรหมเผ่า​ รัฐมนตรีกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์​ ร่วมกับ ส.ป.ก.เชียงรายและเทศบาลตำบลศรีดอนชัย​ แจกต้นฟ้าทะลายโจรให้กับ"เกษตรกรผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ดำเนินการเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนสมุนไพรฟ้าทะลายโจรต้านภัยโควิด-19 ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย​ กิจกรรม​ kick off​ 17,000​ กล้า​ ฟ้าทะลายโจร​สู่เกษตรกรในเขตปฏิรูป​ที่ดิน​จังหวัดเชียงราย ณ​ เทศบาลตำบลศรีดอนชัย​ อำเภอเชียงของ​ จังหวัดเชียงราย
ในช่วงปี 2563 – 2564 ที่ผ่านมา สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลให้ทุกภาคส่วนหันมาให้ความสำคัญกับพืชสมุนไพรเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะต้นฟ้าทะลายโจร ที่ปัจจุบันมีผลการวิจัยยืนยันถึงสรรพคุณในการรักษาโรคโควิด-19 ที่มีความรุนแรงน้อยลงได้ และได้รับการบรรจุเป็นสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ กำหนดให้ใช้สำหรับบรรเทาอาการเจ็บคอ และบรรเทาอาการของโรคหวัด (Common Cold) แทนการใช้ยาแผนปัจจุบันที่มีราคาแพง จากกระทรวงสาธารณสุข ยิ่งส่งผลให้ฟ้าทะลายโจรได้รับความสนใจ และเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น
ข้อมูล​                     <div class=
© 2021 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน