🔎
ภาพกิจกรรม

สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 , เปิดอ่าน 279 ครั้ง

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 นายกิตติพงศ์  วงค์ชัย นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีดอนชัย และพนักงานเทศบาลตำบลศรีดอนชัย  ได้ต้อนรับ Mr. HIROMI SHINZEKI (นายฮิโรมิ ชินเซกิ รองกงสุล) และMs. MACHIKO WAKASONE (นางสาวมะจิโกะ วากะโซเนะ ผู้ประสางานโครงการKUSONONE) สถานกงสุลใหญ่ ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมการสำรวจความเป็นไปได้ของโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลศรีดอนชัย,  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสถานที่ตั้งระบบผลิตน้ำประปา หมู่ 4 บ้านทุ่งซาง ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

© 2022 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 3 คน