🔎
ภาพกิจกรรม

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุก เข็มแรก 7 ตุลาคม 2564

เมื่อวันที่ 07 ตุลาคม 2564 , เปิดอ่าน 193 ครั้ง
วันที่ 7 ตุลาคม 2564 มีการจัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุก เป้าหมาย 1,500 ราย ในเขตพื้นที่ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จัดขึ้นโดย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีดอนชัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเขียะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านดงหลวง ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขทุกหมู่บ้าน (อสม.) ตัวแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) พนักงานเทศบาลตำบลศรีดอนชัย และทีมงาน U2T ตำบลศรีดอนชัย
ขอขอบคุณในน้ำใจผู้ใจบุญหน่วยงาน บริษัท ห้าง ร้าน และองค์กรการกุศล ต่างๆ ที่รวมน้ำใจบริจาคน้ำดื่ม อาหารแห้ง และตัวแทนมูลนิธิสยามรวมใจ ปู่อินทร์ อำเภอเชียงของประจำจุดตำบลศรีดอนชัย สแตนบายช่วยเหลือผู้ป่วย และประชาชนชาวตำบลศรีดอนชัยที่มารับการฉีดวัคซีนโควิด ในวันที่ 7 ต.ค. 64 ณ จุดบริการฉีดวัคซีนสำนักงานเทศบาลตำบลศรีดอนชัย
© 2022 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน