🔎
ภาพกิจกรรม

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สาขาเชียงของ มอบอุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานป้องกันโรคโควิด 19

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 23 ครั้ง

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สาขาเชียงของ มอบอุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานป้องกันโรคโควิด 19 โดยมีนายกิตติพงศ์ วงค์ชัย นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย พร้อมด้วยนายสิริวัฑฒ์ ทวีชัย รองนายกเทศมนตรี​ตำ​บ​ลศรี​ดอน​ชัย, นางสาวอุบลภรณ์ นวลแจ่ม รองปลัดเทศบาล, นางดวงฤดี อัศวทองคำ หัวหน้่าสำนักปลัดเทศบาล, นายสุรศักดิ์ ขันขยัน นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่กองกำลังผาเมือง ร่วมรับมอบ ฯ

ทั้งนี้ เพื่อสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันโรคโควิด 19 ในโอกาสนี้ เทศบาลตำบลศรีดอนชัย จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

© 2022 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน