🔎
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 23 ครั้ง

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 นายกิตติพงศ์ วงค์ชัย นายกเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศรีดอนชัย โดยมีพระครูสังฆรักษ์บุรินทร์ ญาณทีโป มาบรรยายธรรม กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ "เจอความทุกข์อย่าท้อ...เพราะเราเจอประตูสู่ธรรม" ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้สูงอายุตำบลศรีดอนชัย เข้าร่วมกิจกรรม ฯ

© 2022 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน