🔎
ภาพกิจกรรม

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

เมื่อวันที่ 08 มกราคม 2564 , เปิดอ่าน 77 ครั้ง

วันที่ 22 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย ได้ดำเนินงานตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ โดยนายสมเกียรติ บุดดี นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย พนักงานเทศบาลตำบลศรีดอนชัย และประชาชนตำบลศรีดอนชัย ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดวัดท่าข้ามศรีดอนชัย ตามแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

© 2021 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน