🔎
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมปลูกแนวปราการต้นไผ่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 08 มกราคม 2564 , เปิดอ่าน 69 ครั้ง

ด้วยเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ร่วมกับวัดท่าข้ามศรีดอนชัย ดำเนินงานตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม โดยจัดกิจกรรมปลูกแนวปราการต้นไผ่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ วัดศรีชัยมงคล ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

© 2021 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน