🔎
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 08 มกราคม 2564 , เปิดอ่าน 70 ครั้ง

ด้วยเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลศรีดอนชัย และวัดท่าข้ามศรีดอนชัย กำหนดจัดกิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน เห็นความสำคัญของวันเข้าพรรษา ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.30 น. ณ วัดท่าข้ามศรีดอนชัย ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ

© 2021 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน