🔎
ภาพกิจกรรม

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 08 มกราคม 2564 , เปิดอ่าน 68 ครั้ง

ด้วยเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ร่วมกับ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนตำบลศรีดอนชัย ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจในพื้นที่ตำบลศรีดอนชัย

© 2021 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน