🔎
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมแสดงเจตนารมณ์แสดงคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส่และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

เมื่อวันที่ 08 มกราคม 2564 , เปิดอ่าน 85 ครั้ง

วันที่ 9 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย โดยนายสมเกียรติ บุดดี นายกเทศมนตรี-ตำบลศรีดอนชัย กล่าวเปิดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตสู่องค์การคุณธรรม พร้อมผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ได้ร่วมแสดงเจตนารมณ์แสดงคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส่และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ณ เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

© 2021 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน