🔎
ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE สายทาง ชร.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 1020-บ้านร่องห้า หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 19,344 ตารางเมตร เทศบาลตำบลศรีดอน
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 , เปิดอ่าน 136 ครั้ง
ประกาศราคากลาง อื่นๆ

ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ:รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร จำนวน 1 คัน

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 , เปิดอ่าน 20 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านลุง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 41 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อ PVC พร้อมฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่องห้า หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 54 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ 7 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 56 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่เจดีย์ หมู่ที่ 11 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 55 ครั้ง
© 2022 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน