🔎
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง ขยายระยะเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 , เปิดอ่าน 113 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง ขยายระยะเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีดอนชัย  เชื่อมต่อหลักสิบ บ้านใหม่เจดีย์ หมู่ที่ 11 ตำบลศรีดอนชัย กว้าง 5 เมตร ยาว 3,650 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 18,250 ตารางเมตร ชนิดไหล่ทางดินถม ด้วยวิธิประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

© 2021 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน