🔎
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง ขยายระยะเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 , เปิดอ่าน 117 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง ขยายระยะเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเวียงเดิม หมู่ที่ 13 ตำบลศรีดอนชัย เชื่อมต่อบ้านเวียงหมอก หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยซ้อ กว้าง 5 เมตร ยาว 3,650 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 18,250 ตารางเมตร ชนิดไหล่ทางดินถม ด้วยวิธิประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

© 2021 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน